Egyházak

REFORMÁTUS EGYHÁZ

TAKTABÁJ – Református Templom

A templomot Báji Patay Sámuel, helybéli földbirtokos építette 1782-83-ban. A templom keleti homlokzat el?tti 24 méter magas órapárkányos tornyával egyszerre készült el. A templom nyugati vége félkörívesen zárul. A mennyezet két csebsüveg boltozatból, a záróív felett félboltozatból áll. A boltozatok harántívek között helyezkednek el, benyúló pillérkötegekre támaszkodó ívezetekkel. Ilyenek futnak körbe a rövid oldalon is.

Az orgonakar alul ívezett, középen se nem félkör, se nem kosárív, oldalt két kisebb félkörb?l szélesed? nyílással. A három nyílást egymástól hatalmas pillérkötegek választják el, ezek a karzaton is folytatódnak, hiszen ezek tartják a torony súlyát. A karzat közepe ívesen domborodik a hajótérbe. Kétoldalt két-két, a hajó végén egy kosáríves ablak jó világítást ad. 1867-ben renoválták a templomot és bejárati el?csarnokkal látták el. A templom kriptájába temették a Patay család tagjait.