Történet

Statisztikai adatok

Taktabáj község közigazgatási belterülete:

93 ha 5116 m2

Lakosságszám:

2015.01.01. 621 fő

2014.01.01. 620 fő

2013.01.01. 621 fő

2012.01.01. 614 fő

2011.01.01. 620 fő

2010.01.01. 615 fő

2009.01.01. 623 fő

2008.01.01. 626 fő

2007.01.01. 620 fő

2006.01.01. 629 fő

2005.01.01. 628 fő

2004.01.01. 634 fő

2003.01.01. 639 fő

Taktabáj község története

Hivatalos neve:   TAKTABÁJ, de a környező települések lakói csak BÁJ-ként említik. Ez is jelzi, hogy új az elnevezés, amely 1953 óta használatos, megkülönböztetésül szolgál: s az előtag jelzi azt, hogy a falu határában kanyarog a TAKTA.

A falu eredete az időszámítás előtti időkre nyúlik vissza. Ezt igazolják az 1981-es ásatások leletei, melyek a Tokaji Múzeumban kerültek kiállításra. Anonymus Gesta Hungaroriumában említi, hogy a közeli Tarcalt honfoglalók szállták meg, s magukkal hozták, vagy már itt találták a kabarokat, akikkel együtt védték a hadászatilag fontos Taktaközt.

A községet eredeti nevén 1413-ban említik oklevélben:

“Iktassa be Bay-i István diákot a Szabolcs megyei BAY birtok felébe.”

1446-ban már BÁJ néven szerepel, a Zombori Cseh család volt itt birtokos, majd 1700-tól a PATAY család, amely innen nyerte nemesi előnevét is. Patay Sámuel és felesége, Udvarhelyi Mária építtette a faluban a ma is megtalálható kastélyt 1726-ban Tornyossi Tamás kassai mesterrel.

A helyi református templom seccoján látható ábrázolás szerint a loggiához két oldalról lépcső vezetett. A kastélyt mandáztető fedte, a sarkokon toronysisakok. 1890 körül átépítették.

A hozzá tartozó park igen értékes, jelenleg különleges fái és madárvilága miatt természetvédelem alatt áll.

A községben a református templomot is a Patay család építtette 1782-ben. 1867-ben újították fel.

Ma is értékes és érdekes műemlék, bár református templom, mégis színes, festett képek és feliratok díszítik a falát, s orgonája is működőképes.

A Patay család sírboltja a templomban található. A templom nevezetessége az az asztal, amelyen a SZATMÁRI BÉKÉT írták alá 1711-ben.

A gyér lakosságot főként 4 jobbágy háznépe alkotta, 1785-ben 395 személy, 54 lakóház, 72 család élt a faluban, melyet ekkor már BAÁJ-nak írtak. A lakók földműveléssel foglalkoztak, s halászattal, hiszen a sokszor kiáradó Tisza, s a Takta vize hosszú ideig víz alatt tartotta terület nagy részét.

A múlt században nyomásos gazdálkodást folytattak, csak a századfordulón tértek át a váltógazdálkodásra. A XVIII. sz.-ban a jobbágyi sorból felszabadított lakosság kevés földdel rendelkezett, a határ 3/4 része a Patayak nagybirtoka volt (1822 hold). Az emberek napszámba jártak, vagy beálltak az uradalomba cselédnek, aratónak.

A XIX. század csapások sorozatát hozta Bájra: 1829-ben pestis, 1830-ban árvíz, 1831-ben kolera pusztított az elszegényedő taktaközi faluban, ahol a lakosságot a század második felében a Patayak az előző időkhöz képest jóval keményebben dolgoztatták. 1914-ben a faluból 55 fiatal férfi vonult be a Monarchia hadseregébe, közülük 30-an estek el a különböző frontokon. Változásnak kellett volna bekövetkeznie az 1925-ös földreform hatására, de a kiosztásra kerülő földek gyenge minőségűek voltak, hasznot nem termeltek. 1945 után ismét kaptak földet az emberek, de viszonylag hamar, már 1952 körül megalakult a “Béke” elnevezésű termelőszövetkezet. Az 1956-os események hatására ez feloszlott, majd 1961-re újjászerveződött, s megindult a közös munka a “Béke Tsz”-ben.

A falu 1948-ig Szabolcs megyéhez, a tiszalöki járáshoz tartozott, majd a tokaji aztán a szerencsi járáshoz tartozott.

Ebben az időben lett TAKTABÁJ. (1953)

Jelenleg   Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez tartozik. A faluban 1956/57-ben megtörtént a villamosítás, megindult a buszjárat, utcák, boltok, kultúrház (1954) épült. Iskola állandóan volt a faluban, kezdetben a lelkész feladata volt, majd a tanító irányításával folyt az oktatás. Bentlakásos, internátus jellegű tanítás volt a kastélyban az 1960-as években, szükség esetén összevont osztályokban. Majd jött a változás szele. 1970-ben központi utasításra összevont, társközsége lett Taktabáj a szomszédos Csobajnak. Ez maga után vonta az iskola körzetesítését, 1970-ben megszűnt a tanítás. Majd a Béke Tsz egyesült a csobaji tsz-szel 1973-ban, így alalkult meg a Taktaközi MGTSZ. A Tsz irodaháza a felújított kastély épülete lett, egészen 1991-ig, akkor ugyanis megindult a felszámolási eljárás a tsz-ben. A falu lakóinak száma a kialakuló munkanélküliség miatt egyre kevesebb lett, az emberek megélhetési lehetősége egyre rosszabb.

Aztán 1990. szeptember 30-án a falu lakói saját kezükbe vették sorsuk irányítását. Az önkormányzati választáskor az önállóságra szavaztak, 1991. januárjában megalakult Taktabáj Község Önkormányzati Hivatala.

Az azóta eltelt időszakban a falu fejlődésnek indult. A lakók igényei, s a pénzügyi lehetőségek szerint igyekeznek a község életét alakítani, fejleszteni.

1992. október 23-án felavatásra került a világháborús emlékmű.

Ekkor vezették be a telefont is. Utak, járdák épültek, 1995-ben megtörtént a közművesítés, a gáz bevezetése. A szennyvízcsatorna építési munkálatai is befejezésre kerültek 2003-ra. Folyamatosan halad a járdák építése, közterületek fásítása, virágosítása.

1995 február 1-jén végre Taktabáj lakóközösség régi vágya is teljesült, újra megindult a tanítás, nevelés a volt iskolaépületben, a tsz-től visszaperelt Patay-kastélyban. Azóta az Önkormányzati Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda szervezi a község kulturális életét.

2003. szeptember 1-jétől az oktatási intézmény új nevet vett fel: PATAY SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA lett, ezzel is méltóképpen jelezve a kastélyépítő Patay-család iránti tiszteletét.

A névadó ünnepség igen színvonalas kulturális műsorral, a még élő Patay családtagok jelenlétében, közéleti személyiségek meghívásával és megvendégelésével egybekötve került megrendezésre 2003.10.11-én. Pályázatok írásával igyekszik az önkormányzat pénzhez jutni, hogy a tovább fejlesztést biztosíthassa a községnek. Új szociális konyha épült, mely az iskola, óvoda gyermekeinek étkeztetése, ellátása mellett étteremként is szolgál, kiszolgálva a község lakóit és a községünkbe érkező turisták igényeit is.

Szintén pályázatok segítségével megtudtuk építeni Taktabáj első szabványos játszóterét a “Kék Ibolya” játszóteret, mely igen nagy öröm a falu gyermekeinek.

A jövőbeni terveket illetően, szeretné önkormányzatunk a kastélyudvaron található komoly épületegyüttest jelentő, annak idején lovardaként épetett, majd varrodaként hasznosított házat felújítani.

Melynek első üteme tetőszerkezet és zár cséréje 2007 évben megtörtént. Az önkormányzat elképzelése szerint ennek újrahasznosítási terve alapján ez lehetőséget adna aközség életét felrázó szabadidő centrum kialakítására. Hatalmas alapterületű, jó elosztású, több célra is felhasználható ez az épület.

A község története jelzi, hogy a lakói kivették részüket a magyar történelmi események sodrában a népünket ért megrázkódtatásokból, de bátorságával tanúbizonyságot is tett felelősségéről, hajlandó a községért, a faluért élni és dolgozni.

Községünk a történelmi múlt hagyományait megőrzi és jelenét építi. Ezért is emlékezett meg méltó ünnepség keretében a község megalakulásának 550 évfordulóján 1996.08.20-án. A köszég polgármesterasszonya elkötelezettséget vállalt a falu fejlesztése érdekében, ezért vallja:

“Hivatásod legyen élned másokért S mások boldogságában keresni a magadét!”

(Pestalozzi)

Virág Zoltánné

Polgármester