Hírek

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK, Szervezet) a Kormány által 2015. évben meghirdetett „Földet a gazdáknak!” Program folytatásaként nyilvános árverés keretében ismét értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó 10 hektár térmértéket meghaladó földrészleteket.

Az árverések keretében mintegy 22 ezer hektár állami földterület kerül meghirdetésre, több ütemben. Az els? ütemben több mint 12 ezer hektár els?sorban szántó, rét, legel? m?velési ágú földrészletet kínál az NFK megvételre.

A mai nappal (2023. május 19.) az NFK honlapján (https://nfk.gov.hu/arveresek) közzétételre került egy részletes tájékoztató, valamint sor került az árverési hirdetmények kifüggesztésére.

Az árverések id?pontjáról és helyszíneir?l a hirdetmények adnak pontos tájékoztatást.

A dokumentum megtekintéséhez kattintson ide!

2017. évi Pedagógus nap alkalmából Virág Zoltánné polgármester köszöntötte a pedagógusokat, óvón?ket és a technikai dolgozókat.

A megemlékezés 2017. március 17-én volt.

Az Általános Iskola Igazgatón?je Vadásziné Gáspár Henrietta köszöntötte a megemlékez?ket, ünnepi beszédében  visszaemlékezhettünk a kommunista diktatúra történelmi  hátterében. A kommunista diktatúra talán legborzasztóbb tulajdonsága pedig az, hogy a nemzet nevében tiporta sárba az egyént és annak legszentebb jogát a szabadság gyakorlását.

Ezt követ?en két általános iskolai tanuló szavalta el Reményi Sándor: Nem nyugszunk bele! cím? versét.

Virág Zoltánné polgármester asszony köszönt?jében elmondta, hogy a Kormány által biztosított támogatásból és Önkormányzati hozzájárulásból a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve kapcsán elkészítették az emléktáblát.

 

Az emléktábla és a  mai nap  sajátossága, a múlt felidézése mellett kegyelettel emlékezünk mindazokra, akik áldozatul estek a kommunista diktatúrának, akiket megfosztottak életükt?l,  kiket a börtönbe zártak, akik  hazájuktól több ezer km-re embertelen, megalázó körülmények között fogságot szenvedve végeztek kényszermunkát.

Taktabájról 1945.évben. 29 fiatalt vittek el ártatlanul ítélet nélkül.

Majd Virág Zoltánné Polgármester és File Bertalan alpolgármester megkoszorúzta az emlékm?vet.

Majd a polgármester asszony minden kedves megemlékez?t egy kis megvendégelésre meghívta.

Drága Márti!

Rég óta készülünk már erre a napra, hogy Nyugdíjba vonulásod alkalmából szeretettel köszöntünk téged.

A nyugdíjas kor, melyet már Te és kedves családod együtt élvez valójában az élett?l egy jutalom.

A nyugdíjas évek alatt megadatik, hogy számvetést tegyünk életünkr?l és hibáinkról, de láthatjuk munkánk eredményét is.

Ugyanakkor gyerekeink, unokáink éltének gyakrabban részesei lehetünk.
S kíváncsian lessük ?ket és örömmel fedezzük fel, hogy talán ott vagyunk bennük mi is egy kicsit, szokásaikban, gondolkodásukban.

Ez jutalom!

Kívánjuk, hogy sokáig élvezd ezt a jutalmat családod körében és kívánunk neked betegség nélküli élhet? hosszú emberi életet.

Kedves Márti!

Köszönjük azt, hogy nemcsak a gyerekeket, hanem minket is, kollégáidat, segítettél annyi éven át.
Köszönjük, hogy 15 éven át a konyhánk történetében követend? értéket alkottál munkásságod során.
Nem most volt 1995. február 1, amikor Te lelkesen elkezdted munkádat az újonnan létesült iskola és óvoda konyháján.
A költ? szavait idézem:
„Minden embernek kell, legyen egy feladata ebben az életben – kötelességen belül, vagy azon felül is talán -, mert különben nem lenne értelme annak, hogy él.
Az emberi világ több kell, legyen, mint egy bonyolult szerkezet? gép, melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be…
Minden embernek kell, legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istent?l való.
A te feladatod a segítés volt!
Mérhetetlen türelemmel, mosolyogva végezted feladatodat!
Elgondolkodtál-e azon, hány gyereket szolgáltál ki 15éven át?
Hány tányér, hány étel fordult meg a kezeden?
Bizony nagy számok ezek!
E számvetés után senki nem vitatja, hogy jöhet a megérdemelt pihenés, egy új életforma.
Ismét a költ? szavait idézem:
„ Ne kérdezz, ne csodálkozz, fogadd el az utat, mit az élet nyújt neked, fogadd el a tényt, hogy az el?tted álló ösvény új irányba vezet.

Drága Márti!

Nyugdíjba vonulásod alkalmából szeretettel köszöntünk.
Köszönjük az együtt töltött éveket,hogy mindig számíthattunk Rád.
További jó egészséget kívánunk és fogadd t?lünk sok szeretettel ezt a csekély ajándékot.
„Az életed egy új fordulatot vesz. Egy régi ajtó zárult be el?tted.
De ne félj, hiszen ez nem a vég, hanem egy kezdet, egy új ismeretlen kép.
Soha ne felejtsd el, kik téged szeretnek.
Soha ne fordíts hátat az embereknek.
Szeresd a szépet, keresd a jót!
Ha szükséged van ránk, mi mindig itt vagyunk!”
Taktabáj, 2016.09.21.
Virág Zoltánné
Polgármester

Körzeti megbízott: Spisák Szilárd r. ftörm.

Fogadóóra: minden hónap harmadik hetének csütörtökén 10 – 11 óráig

Cím: 3926 Taktabáj, Kossuth út 1.

Telefon: 06-70/903-6213

e-mail: szerencsrk@borsod.police.hu

21,5 kW-os napelemes rendszer telepítése valósulhat meg Taktabájon a Széchenyi 2020 program keretében

Taktabáj Község Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N azonosítószámú pályázati konstrukciójának segítségével napelemes rendszert telepített annak érdekében, hogy az önkormányzati hivatal villamos energiafogyasztásának nagy része megújuló energiából származzon, ezáltal hozzájáruljon a környezetvédelemhez, valamint a m?ködési költségeit is csökkenteni tudja.

Taktabáj Község Önkormányzata 2015 májusában 16,13 millió Ft vissza nem térítend? európai uniós támogatásban részesült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium -tól, mint pályázati Közrem?köd? Szervezett?l.

A fejlesztés eredményeként az üzembe helyezésre került 21,5 kW teljesítmény? napelemes rendszer összesen évente 19000 kW áramot fog termelni, mellyel az önkormányzat jelent?s villamos energia megtakarítást tud elérni, valamint éves szinten Taktabáj Község Önkormányzata 17,97 tonnával képes csökkenteni az üvegháztartású gázok kibocsátását.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósulhatott meg

forrás:taktabaj.pol.hiv@gmail.com

Taktabáj épül, szépül.

A mai világunkban egyre több szó esik róla, hogy haladni kell a korral, nem szabad lemaradni, élni kell a pályázatok adta lehet?séggel.

Taktabáj lakói újra feljebb léphetnek egyet a haladás képzeletbeli lépcs?fokán, hiszen 2011. augusztus 31 napjával befejezésre került a 25 f? fogadására alkalmas Id?sek Napközi Otthona építése.

A fejlesztést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által nyújtott ÉMOP-4.2.1/C-09-2010-0004 számú pályázati finanszírozással sikerült megvalósítani.

Ennek keretében közel 27,8 millió forint került felhasználásra, ebb?l valósulhatott meg a beruházás, amely eredményeképpen egy csodálatos, modern, kellemes színvilággal ízlésesen kialakított Id?sek Napközi Otthona létesült.

Építtet?: Taktabáj Község Önkormányzata

Virág Zoltánné polgármester

Tervez?: TI-ART Bt.

Kivitelez?: Osváth János E.V.

M?szaki ellen?r: Sivák Lajos

Befejez?dött az orvosi rendel? és véd?n?i szolgálat felújítása Taktabájon